Romatoid Artrit

Romatoidartrit, vücutta eklem ağrısı, iltihaplanma ve hasara neden olabilen otoimmun bir hastalıktır. Bağışıklık hücreleri, eklemlere  saldırıp doku hasarına, enflamasyona ve ağrıya neden olduğunda gelişir.

Romatoidartritin neden olduğu eklem hasarı genellikle vücudun her iki tarafında olur. Bu nedenle kollarınızdan ve bacaklarınızdan birinde bir eklem etkilenirse, muhtemelen diğer kol veya bacaktaki aynı eklem de etkilenecektir. Bu doktorların  romatoit artriti, osteoartrit gibi diğer artrit formlarından ayırmasının bir yoludur.

Romatoit  artirit, eklemlerde iltihaplanma ve ağrı semptomlarıyla kendini gösteren kronik bir hastalıktır. Bu belirti ve bulgular hastalığın  akut dönemlerinde artar. Remisyon dönemlerinde bu semptomlar tamamen ortadan kalkabilir.

Romotoit   artirit  genellikle eller, bilekler ve dizl eklemleri etkiler, ancak akciğerler, kalp ve gözler dahil olmak üzere vücuttaki pek çok  doku ve organları da etkileyebilir.

Belirtileri;

 • Birden fazla eklemde ağrı, sertlik, hassasiyet ve şişlik
 • Vücudun her iki tarafında aynı eklem semptomları
 • Eklem fonksiyon kaybı
 • Etkilenen eklemlerin üzerinde veya cilt altında nodüller ve yumrular
 • İştah kaybı
 • Zayıflık
 • Hafif ateş,ağız kuruluğu
 • Kilo kaybı
 • En az 6 hafta devam eden ellerde sabah katılığı
 • Depresyon
 • Kas Ağrısı
 • Yorgunluk
 • Kuru ve kaşıntılı gözler, sanki gözünüze bir şeyler batıyormuş hissi
 • Ağız kuruluğu

Sebepleri;

Romatoit  artiritin  spesifik nedenleri  veya tetikleyicileri henüz net olarak bilinmemektedir. Bütün otoimmün hastalıklarda olduğu gibi, romatoit  artiritin de genetik bir temeli olduğu ve bu temel çerçevesinde çevresel bir tetikleyicinin hastalığın gelişmesine neden olduğu düşünülmektedir.  Romatoit  artiriti tetikleyen bazı faktörler vardır;

 • Cinsiyet- bayanlarda erkeklere göre daha fazla görülür.
 • Obezite
 • Sigara kullanımı
 • Ağır metal toksititesi

Romatoit  artiritte  , bağışıklık sisteminiz hastalık sürecinin bir parçası olarak eklemlerinizin astarına antikorlar gönderir. Bu antikorlar, eklemlerinizi kaplayan dokulara saldırır ve astar hücrelerinin (sinovyal hücreler) bölünmesine ve iltihaplanmaya katkıda bulunmasına neden olur.  Bu iltihaplanma sinovyal hücrelerde kalınlaşmaya ve dolayısıyla eklemlerdeki kıkırdak ve kemik dokusunu yok etmeye kadar gidebilir. Romatoit   artirit tedavi edilmezse, eklem hasar görecek, şeklini ve dizilimini kaybedecek ve sonunda fonksiyon kaybı oluşacaktır.

Tedavi Yöntemleri

Romatoit  artrit için kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Uygulanan tedavi yöntemleri semptomları kontrol etmeye, eklem hasarını sınırlamaya yardımcı olabilir. Romatoit  artirit teşhisini ne kadar erken konursa tedaviniz o kadar etkili olur. Mevcut tedaviler romatoit artiritli çoğu insanın sağlıklı, aktif ve işleyen bir yaşam kalitesini sürdürmesine yardımcı olur. Konvansiyonel tıpta hastalığın ilerlemesini önlemek için hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaçlar (DMARD’lar) reçete edilir. Bu medikal tedaviler iltihabı azaltmaya yardımcı  olabilir ve bu nedenle şişlik ve ağrıyı azaltabilir.Ama bu   DMARD türü ilaçların geri dönüşsüz yan etkiler oluşturur ve  kişiden kişiye  verilen doza göre değişkenlik göstermekle birlikte karaciğer hasarı, akciğer enfeksiyonlarına ve kemik iliği süpresyonlarına neden olabilir. Bunun dışında non-steroidal  antienflamatuar  ilaçlarda verilebilir. Bu ilaçlar ağrıyı hafifletir ve iltihabı azaltır.  Yan etkileri arasında mide tahrişi, kalp problemleri ve böbrek hasarı verebilir. Kortikosteroid gibi ilaçlar inflamasyonu, ağrıyı ve eklem hasarını yavaşlatır. Fakat bu tür ilaçların da kilo ve ödem oluşturma, diyabet ve kemik hasarı gibi yan etkileri vardır.  Medikal tedaviler dışında fizik tedavi ve medikal tedavinin yetersiz kalması durumunda ameliyat gibi tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. 

Romatoid Artritte Fonkisyonel Tıp Yaklaşımı

Bütün otoimmün hastalıklar içerisinde disbiyozis,  geçirgen bağırsak sendromu ve immun kompleks hastalığı ile en güçlü ilişkisi olan hastalıklardan biri romatoit  artirittir.  Bu hastalıkta kötü bakterilerin bağırsakta aşırı çoğalması ile yabancı proteinlerin kan akımına sızması ve bağışıklık hücrelerinin çok fazla antikor üretmelerine neden olduğu gösterilmiştir. Antikorlar yabancı proteinlere yapıştığında immun kompleksler oluşur ve bunlarda eklemlere çökerek enflamasyon ve yıkıma neden olur.

BALANCE FONKSİYONEL TIP MERKEZİ’nde Nasıl bir tedavi protokolü uyguluyoruz?

Hasta bütüncül olarak değerlendirilerek tıbbı semptomları (MSQ) sorgulanır.  Bu sorgulama ile birlikte yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve ruhsal dengesi değerlendirilir. Fonksiyonel tahlilleri değerlendirilerek vücuttaki tüm sistemler detaylı şekilde yorumlanarak kişiye özel bir tedavi protokolü hazırlanır.

 • Kişiye özel eliminasyon diyeti ve gıda takviyeleri ile geçirgen bağırsak tedavi edilir.
 • Kişiye özel beslenme planlaması düzenlenir. Varsa gıda hassasiyetleri değerlendirilerek beslenmeden belli süre çıkarılır.
 • Eksik vitamin ve mineraller gıda takviyeleri ile tamamlanır.
 • Vücutta aksayan, alarm veren öncül sinyaller değerlendirilerek tedbirler alınır.
 • Kronik, bakteriyel veya viral enfeksiyonlar tedavi edilir.
 • Stres kontrolü sağlanır.
 • Egzersizin hayata dâhil edilmesi sağlanır.
 • Uyku sorunları ortadan kaldırılır.
 • Dışkılama problemleri ortadan kaldırılır.

Bu sayede hastalık semptomlarını azaltmaya yönelik bir tedavi değil, hastalığın kök sebeplerini ortadan kaldırarak daha uzun süreli kaliteli, konforlu bir hayat tarzına geçiş yapılır.  Ayrıca, uzun dönemde standart tıpda kullanılan romatoit artirit ilaçlarının bağışıklık sistemi, duyu organları, kalp, böbrek, akciğer, karaciğer gibi hayati önem taşıyan organlarda ortaya çıkarabileceği komplikasyonlara maruz kalmaması için biyoeşdeğer immun sistem düzenleyicileri ile hasta tedavi edilir.

Doç.Dr. Ahmet ŞALVARCI
FONKSİYONEL TIP UYGULAYICISI (AFMCP)